De webshop

Ga naar:

Telefoon: 076-3690568

Wij maken leren leuk en effectief!

Innovatie Scan

Snel inzicht in uw huidige situatie en een doorkijk naar de toekomst

Om een goed beeld te krijgen waar uw school op dit moment staat hebben wij een innovatiescan ontwikkeld. Deze scan bestaat uit twee delen. Allereerst maken we een inventarisatie van de situatie “as is” . Daarnaast voeren we een veranderanalyse uit in hoeverre uw organisatie veranderingsbereid en – bekwaam is. Aan de hand van onze innovatiescan kunt u vervolgens eenvoudig gefaseerd de volgende stappen zetten naar een moderne, door technologie ondersteunde, onderwijsorganisatie!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.